Dekoracje świąteczne wykonane przez klasy 5 i 6 w czasie zajęć IPC.

Classes 5 and 6 wish you all an egg-cellent Easter!!!
Wpis z Aktualności.