Misja i wizja szkoły

PBIS jest mocno zaangażowana w zapewnianie wysokiej jakości nauczania poprzez aktywne wdrażanie stylu edukacji brytyjskiej. Zwracamy uwagę na różnorodne potrzeby naszych uczniów, oferując solidne podstawy we wszystkich procesach uczenia się, tak aby stawiając im praktyczne wyzwania, jak najlepiej przygotować ich do osiągania sukcesów w przyszłości.

W PBIS aktywnie budujemy świadomość wielokulturowości naszej społeczności i jej pozytywnego wpływu na funkcjonowanie szkoły oraz uczymy wzajemnego zrozumienia                    i szacunku do międzykulturowych różnic występujących wśród uczniów.

W naszej szkole postrzegamy każde dziecko jako wyjątkową osobę i pragniemy na drodze edukacji i wychowania, rozwijać cechy i umiejętności niezbędne mu do stania się pewnym siebie, zmotywowanym, ambitnym i samodzielnym człowiekiem.

PBIS aktywnie promuje pojęcia szacunku i tolerancji, a także świadomość przynależności społecznej. Nasi uczniowie są zachęcani do angażowania się i wnoszenia swojego wkładu w życie szkolne, tak by w przyszłości byli odpowiedzialnymi obywatelami świata.