Nadzór pedagogiczny

Poznań British International School (PBIS) należy formalnie do grona brytyjskich szkół międzynarodowych, nad którymi nadzór sprawuje Rada Brytyjskich Szkół Międzynarodowych (COBIS).

Rada Brytyjskich Szkół Międzynarodowych (COBIS) jest członkiem stowarzyszenia zrzeszającego szkoły brytyjskie i Radę Szkół Niezależnych w Zjednoczonym Królestwie (ISC). Dzięki porozumieniu z Inspektoratem Szkół Niezależnych (ISI) może ona akredytować brytyjskie szkoły poza granicami Wielkiej Brytanii, w dowolnym miejscu na świecie. Aby zostać pełnoprawnym członkiem COBIS, szkoły muszą spełnić szereg wymogów formalnych i pozytywnie przejść kontrolę jednego z zatwierdzonych przez rząd brytyjski inspektoratów. PBIS to niezależna międzynarodowa szkoła brytyjska. Celem szkoły jest zapewnienie rosnącej w naszym regionie społeczności międzynarodowej najwyższej jakości edukacji w systemie dwujęzycznym, opartym na polskiej i brytyjskiej podstawie programowej.

 

PBIS jest pełnoprawnym członkiem Rady Brytyjskich Szkół Zagranicznych (COBIS).

 

PBIS jako Prywatna Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna znajduje się pod nadzorem pedagogicznym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i jest wpisana do rejestru szkół niepublicznych w Wydziale Oświaty Miasta Poznania.