Rekrutacja

Procedura rekrutacji:

Pół lub całodniowa obserwacje i ocena.

Pół lub całodniowe wizyty (w zależności od grupy wiekowej) dają zarówno uczniom, jak i nauczycielom okazję do wzajemnego poznania się. Pozwala to także Szkole na ocenę i obserwowanie procesu adaptacji społecznej do etosu Szkołdziecka. Znajomość języka angielskiego nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do naszej Szkoły.

Podczas całodniowej wizyty, Szkoła oceni przyszłych uczniów (od 1 do 9 lat) w zakresie umiejętności czytania oraz w zakresie języka angielskiego, matematyki i nauk ścisłych (w oparciu o brytyjski program nauczania). Dyrektor analizuje wyniki testu i oceny.

W przedszkolu i Reception prowadzona jest obserwacja pedagogiczna. Obejmuje ona obserwowanie i podsumowanie postępów dziecka przez pół dnia (rano) w trakcie zajęć.

 

Rekrutacja

  1. Wpisowe

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji i powrotu ucznia do PBIS, opłata wpisowa musi zostać ponownie przesłana.

  1. Czesne

Cennik opłat za naukę jest dostępny w Sekretariacie Szkolnym.

Opłaty za naukę obejmują wszystkie materiały edukacyjne, zeszyty, książki ortograficzne, dzienniczki, podręczniki, materiały tematyczne, foldery, jednodniowe wycieczki, transport do obiektów sportowych i jednodniowe wycieczki, obiad (tylko dla uczniów przedszkolnych), ubezpieczenie osobiste, wszystkie zajęcia sportowe w ciągu dnia szkolnego takie jak: narciarstwo, pływanie, łyżwiarstwo, gimnastyka korekcyjna (przedszkole i klasy 1-3), dodatkowe intensywne lekcje języka angielskiego (według uznania szkoły).

Opłaty i rodzaj zajęć sportowych mogą ulec zmianie.

  1. Uiszczanie opłat

Opłatę wpisową należy uiścić przy zapisie, aby zapewnić dziecku miejsce w Szkole. Jeśli uczeń jest zapisany w okresie krótszym niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, opłaty wpisowe i czesne muszą zostać wpłacone natychmiast.

Rodzice/Opiekunowie mogą płacić miesięcznie, trymestralnie lub całorocznie.

Trymestralne opłaty za naukę w szkole (3 płatności) są należne w terminie podanym na fakturze.

Miesięczne opłaty za naukę (12 płatności) muszą być otrzymane przez szkołę do 3 dnia każdego miesiąca (na rachunek Szkoły).

Wszystkie płatności są dokonywane bezpośrednio na następujące konto bankowe z wyraźnie wskazanym imieniem, nazwiskiem i numerem faktury (jeśli dotyczy).

Opłaty nie podlegają zwrotowi.

BANK PEKAO S.A
ACCOUNT NUMBER: 98124066381111000056141935
IBAN : PL 98124066381111000056141935
SWIFT CODE : PKOPPLPN

  1. Opłaty za opóźnienia w płatnościach

Wszyscy Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za płatności w terminie, bez względu na to, czy firmy przejmą odpowiedzialność za całość, czy część opłat. Ponadto Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za wszystkie opłaty bankowe poniesione w związku z opóźnieniami w płatnościach. Opłaty za opóźnioną płatność będą naliczane, gdy płatność nie zostanie dokonana w ciągu 3 dni od terminu płatności. Obecna opłata za opóźnione płatności jest obliczana według odpowiedniej stopy procentowej, a dodatkowa opłata administracyjna może być pobierana za przetwarzanie opóźnionej płatności.

  1. Opłaty dla Parent Teacher Association (PTA)

Członkostwo w PTA jest odrębną opłatą należną Skarbnikowi PTA.

  1. Inne opłaty

Opłaty za obiady, dodatkowe zajęcia, mundurki, wycieczki kilkudniowe są opłacane gotówką w Sekretariacie szkolnym.

  1. Opłaty za wypowiedzenie

Powyższe warunki obowiązują przez cały rok szkolny. Dyrekcja zachowuje prawo do zmiany opłat.

Rodzice/Opiekunowie muszą złożyć 3 miesięczne pisemne wypowiedzenie ucznia ze Szkoły. Jeżeli takie wypowiedzenie nie wpłynie, będą naliczane opłaty za 3 miesiące. Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów jest upewnienie się, że Szkoła otrzymała wypowiedzenie. Rodzice/Opiekunowie powinni upewnić się, że otrzymali pisemne potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia. W przypadku odejścia ucznia w czasie trwania szkoły, czesne za ten termin nie podlega zwrotowi.

  1. Rozstrzygnięcia sądowe

Miejscem rozstrzygnięć sądowych jest Poznań.

Plik Rozmiar pliku
pdfwniosek PBIS PL 252 KB