Rekrutacja

Procedura rekrutacji:

Pół lub całodniowa obserwacje i ocena.

Pół lub całodniowe wizyty (w zależności od grupy wiekowej) dają zarówno uczniom, jak i nauczycielom okazję do wzajemnego poznania się. Pozwala to także Szkole na obserwowanie procesu adaptacji społecznej. Znajomość języka angielskiego nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do naszej Szkoły.

Podczas całodniowej wizyty, Szkoła oceni przyszłych uczniów (od 1 do 8 klasy) w zakresie umiejętności czytania oraz w zakresie języka angielskiego, matematyki i nauk ścisłych. Dyrektor analizuje wyniki testu.

W przedszkolu i Reception prowadzona jest obserwacja dziecka. 

 

Rekrutacja

  1. Wpisowe

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji i powrotu ucznia do PBIS, opłata wpisowa musi zostać ponownie przesłana.

  1. Czesne

Cennik opłat za naukę jest dostępny w Sekretariacie Szkolnym.

Opłaty za naukę obejmują wszystkie materiały edukacyjne, zeszyty, książki ortograficzne, dzienniczki, podręczniki, materiały tematyczne, foldery, jednodniowe wycieczki, transport do obiektów sportowych i jednodniowe wycieczki, obiad (tylko dla uczniów przedszkolnych), ubezpieczenie osobiste, wszystkie zajęcia sportowe w ciągu dnia szkolnego takie jak: narciarstwo, pływanie, łyżwiarstwo, gimnastyka korekcyjna (przedszkole i klasy 1-3), dodatkowe intensywne lekcje języka angielskiego (według uznania szkoły).

Opłaty i rodzaj zajęć sportowych mogą ulec zmianie.

  1. Uiszczanie opłat

Opłatę wpisową należy uiścić przy zapisie, aby zapewnić dziecku miejsce w Szkole. Jeśli uczeń jest zapisany w okresie krótszym niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, opłaty wpisowe i czesne muszą zostać wpłacone natychmiast.

Rodzice/Opiekunowie mogą płacić miesięcznie, trymestralnie lub całorocznie.

Trymestralne opłaty za naukę w szkole (3 płatności) są należne w terminie podanym na fakturze.

Miesięczne opłaty za naukę (12 płatności) muszą być otrzymane przez szkołę do 3 dnia każdego miesiąca (na rachunek Szkoły).

Wszystkie płatności są dokonywane bezpośrednio na następujące konto bankowe z wyraźnie wskazanym imieniem, nazwiskiem i numerem faktury (jeśli dotyczy).

Opłaty nie podlegają zwrotowi.

BANK PEKAO S.A
ACCOUNT NUMBER: 98124066381111000056141935
IBAN : PL 98124066381111000056141935
SWIFT CODE : PKOPPLPN

  1. Opłaty za opóźnienia w płatnościach

Wszyscy Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za płatności w terminie, bez względu na to, czy firmy przejmą odpowiedzialność za całość, czy część opłat. Ponadto Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za wszystkie opłaty bankowe poniesione w związku z opóźnieniami w płatnościach. Opłaty za opóźnioną płatność będą naliczane, gdy płatność nie zostanie dokonana w ciągu 3 dni od terminu płatności. Obecna opłata za opóźnione płatności jest obliczana według odpowiedniej stopy procentowej, a dodatkowa opłata administracyjna może być pobierana za przetwarzanie opóźnionej płatności.

  1. Opłaty dla Parent Teacher Association (PTA)

Członkostwo w PTA jest odrębną opłatą należną Skarbnikowi PTA.

  1. Inne opłaty

Opłaty za obiady, dodatkowe zajęcia, mundurki, wycieczki kilkudniowe są opłacane gotówką w Sekretariacie szkolnym.

  1. Opłaty za wypowiedzenie

Powyższe warunki obowiązują przez cały rok szkolny. Dyrekcja zachowuje prawo do zmiany opłat.

Rodzice/Opiekunowie muszą złożyć 3 miesięczne pisemne wypowiedzenie ucznia ze Szkoły. Jeżeli takie wypowiedzenie nie wpłynie, będą naliczane opłaty za 3 miesiące. Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów jest upewnienie się, że Szkoła otrzymała wypowiedzenie. Rodzice/Opiekunowie powinni upewnić się, że otrzymali pisemne potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia. W przypadku odejścia ucznia w czasie trwania szkoły, czesne za ten termin nie podlega zwrotowi.

  1. Rozstrzygnięcia sądowe

Miejscem rozstrzygnięć sądowych jest Poznań.

Plik Wielkość pliku
pdf wniosek PBIS PL 252 KB